ezam@wodmax.pl  895459026 895459013

Nici, areozole,środki poślizg.

Product
208.029

nitka TWINEFLON 175m

1/25 do instalacji solarnych