ezam@wodmax.pl  895459026 895459013

•Przyłącza ogrzewania podłogowego

Product
401.600

przyłącze mieszające bez pompy ZTM1620

ZTM 1620 KV 1,6 zaw.AFRISO temperatura zakres 20-43 stopnie, GŁOWICA KV1,9 TEMP.10-60 STOPNI KV1,6 100 M 2 OGRZEW.PODŁOG.