ezam@wodmax.pl  895459026895459013602-719-548
  Rejestracja     Logowanie

Regulamin

REGULAMIN INTERNETOWEJ PLATFORMY ZAKUPOWEJ (IPZ)

WWW.B2B.WODMAX.PL

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Internetowa platforma zakupowa działa pod adresem www.b2b.wodmax.pl, prowadzona jest przez

WODMAX Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie 10-307, ul. Zientary-Malewskiej 43

NIP 739-339-30-74, REGON 519594733


 

Tel. 89 545-90-13 (26), e-mail: ezam@wodmax.pl

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji zamówień na internetowej platformie zakupowej www.b2b.wodmax.pl.


 

2. Zasady dokonywania zamówień:

2.1. Domniemywa się, że Użytkownik internetowej platformy zakupowej zapoznał się z treścią regulaminu przed złożeniem zamówienia.

2.2. Klientem internetowej platformy zakupowej może zostać tylko i wyłącznie podmiot prowadzący działalność i będący klientem firmy Wodmax Sp z o. o.

Warunkiem utworzenia konta na internetowej platformie zakupowej jest:

uzgodnienie z Przedstawicielem Handlowym warunków zakupowych

rejestracji konta na stronie – https://b2b.wodmax.pl/Profil/Rejestracja.

2.3. Po założeniu konta Użytkownik otrzyma potwierdzenie założenia konta w formie elektronicznej .

2.4. Po każdorazowym złożeniu zamówienia zamawiający otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia.

2.5. W przypadku, gdy występuje częściowy brak zamówionego towaru zamówienie:

realizowane jest częściowo.

w przypadku pojawienia się trudności z częściową realizacją zamówienia odbiorca zostanie poinformowany o możliwościach jego realizacji mailowo lub telefonicznie.

2.6. Zamawiający sugeruje się opisem produktu, a nie jego zdjęciem.

3. Ceny produktów:

3.1. Zamawiający po zalogowaniu na konto widzi:

ceny katalogowe, jeżeli w dziale sprzedaży nie zostały przypisane rabaty do towarów

• rzeczywiste ceny zakupu jeżeli w dziale sprzedaży zostały przypisane indywidualne rabaty do towarów,

 4. Realizacja dostaw:

 4.1. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firm spedycyjnych:

- Fedex, DPD, DHL, JAS

4.2. Oferujemy wysyłkę wyłącznie na terenie Polski.

4.3. Możliwy odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu w Wodmax Sp. z o. o.

4.4. Wszystkie zamówienia są realizowane w terminie od 1- 7 dni roboczych.

4.5. Do czasu otrzymania przesyłki należy doliczyć czas dostawy.

4.6. Koszt dostawy:

Koszty dostawy są zależne od wartości zamówienia netto.

Do wartości 1000 koszty pokrywa kupujący.

Powyżej wartości 1000 netto koszt przesyłki pokrywa Wodmax Sp. z o. o. 

5. Formy płatności:

Formy płatności ustalane są indywidualnie z Działem Handlowy.

Przelewy bankowe należy zrealizować zgodnie w warunkami handlowymi. Niedokonanie płatności w terminie ustalonym na fakturze sprzedaży może mieć wpływ na realizację przyszłych zamówień.

Nr konta bankowego

WODMAX Sp. o. o. 10-307 Olsztyn ul. Zientary-Malewskiej

mBank 32 1140 1111 0000 4322 9100 1001


 

6. Niezgodności

W przypadku stwierdzenie niezgodności towaru z zamówieniem lub braku towaru należy zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki na adres mailowy ezam@wodmax.pl.


 

7. Polityka prywatności:

  1. Dane osobowe umieszczone są w zabezpieczonej bazie danych Internetowej Platformie zakupowej, która jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

  2. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w bazie jest wykonywane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych platformy zakupowej w celu podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług.

  3. Dane te mogą być powierzane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów, mogą być wykorzystywane również w ramach ewentualnych postępowań reklamacyjnych oraz windykacyjnych.

  4. Przechowywanie danych osobowych jest realizowane zgodnie z zasadami są zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

  5. Nasi klienci mają prawo do: dostępu do treści danych, prawo do ich poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania danych, przenoszenia danych,pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, administrator zapewnia możliwość sprzeciwu, wnoszenia żądań drogą elektroniczną oraz udzielenia na nie odpowiedzi na adres mailowy office@wodmax.pl.

7.1. Zmiany Polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.


 

8. Postanowienia końcowe:

W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.


 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 27.06.2018.