B2B

Szczegółybateria LETA umywalka ściana L16

Drukuj
opak. 1,0000
opak. D 12,0000
Specyfikacja
własne 2 bateria LETA umywalka ściana L16
Opis

12/