B2B

Szczegółybateria LETA zlew ściana L25

Drukuj
opak. 1,0000
opak. D 12,0000
Specyfikacja
własne 2 bateria LETA zlew ściana L25
Opis

12/